VỊ trí: OPERATION MaNAGER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Giám sát quản lý hoạt động vận hành và chất lượng dịch vụ tại chuỗi hệ thống phòng Game của công ty.
 • Điều hành thực hiện tốt kế hoạch tuần, tháng, năm; kế hoạch tiếp thị, chiến lược phát triển Quản lý vận hành cho các cơ sở của Công ty trong ngắn hạn và dài hạn.
 • Kiểm soát duy trì & đảm bảo việc vận hành thực thi của nhân viên tại các cơ sở được giao trên toàn bộ mọi vấn đề phát sinh liên quan.
 • Kiểm soát, tuyển dụng đào tạo Hỗ trợ các giám sát giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc & hoạt động của phòng game.
 • Quản lý P & L (doanh số & lợi nhuận, chiến lược kinh doanh, quản lý chi phí hàng hóa, quản lý nhân sự) liên quan đến cơ sở
 • Theo dõi lập báo cáo hàng tuần cho ban lãnh đạo về doanh thu chi phí và các vấn đề liên quan đến cơ sở và đề xuất các giải pháp xử lý.
 • Tiếp nhận theo dõi các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ & sự thân thiện, cách giao tiếp của nhân viên để quản lý chất lượng dịch vụ và đưa ra các đề xuất.
 • Đưa ra những đề xuất, ý tưởng mới để thu hút khách hàng và tạo ra các cải tiến mới cho công ty.
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố và công việc phát sinh tại các cơ sở
 • Có trách nhiệm đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân viên được phân công quản lý của Công ty không ngừng phát triển thông qua lập kế hoạch và triển khai đào tạo.
 • Có trách nhiệm phát hiện kịp thời và quản trị các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty đề xuất đưa ra các quy trình kiểm soát, giám sát vân hành tại cơ sở
 • Thực hiên các dự án công việc do ban lãnh đạo giao